Cases

Vi bygger, renoverer og restaurerer for private og erhverv – her, der og alle vegne. Vores tømrer- og snedkeropgaver er både store og små. Og så varetager vi ofte totalentrepriser og delentrepriser i samarbejde med større arkitektfirmaer og byggeentreprenører.

Privat / Byg nyt

Anneks til sommerhus 

Kunden ønskede et lille anneks med mulighed for overnatning på samme grund som sommerhuset. Hovedentreprisen var vores, og i samarbejde med kunden fordelte vi de kvadratmeter, som kunden havde bestilt. Før vi kunne påbegynde byggeriet, skulle grunden nivelleres. Her brugte vi samarbejdspartnere, der havde de rigtige maskiner til arbejdet.

Privat / Byg nyt

Nyt hus

Huset er bygget på en tidligere bebygget grund, der har stået tom i flere år. Vi havde fagentreprisen, men som så ofte i disse store sager, er det tømrerne, der hjælper i koordineringsarbejdet. JKA-arkitekterne var tegnere på huset.

Privat / Byg nyt

Garage og lejlighed

En gammel, slidt garage blev fjernet, idet den ikke var vedligeholdt eller passede til stilen i huset. Herefter opførte vi en garage med to porte i tilsvarende stil med tiden og huset – og på 1. salen byggede vi en fuldt beboelig lejlighed. Garagen blev bygget, så den også kunne bruges til gildesal.

Privat / Ombygning

Ny facade og 1. sal renoveret

En familie i Sønderborg ønskede at vi stod for fagentreprisen på tømrerarbejdet i forbindelse med totalrenoveringen af et hus. Vi udskiftede taget, satte nye vinduer og døre i, isolerede med indvendige forsatsvægge og lagde nyt vinylplank, som bygherren selv havde købt. På førstesalen satte vi akustiklofter op og renoverede et enkelt rum.

Privat / Ombygning

Nyt badeværelse

På Havemosevej etablerede vi et nyt badeværelse med Wedi Plader, der efterisolerer, men samtidig indeholder dampspærre. Det er en smart løsning til renovering, der også er pladsbesparende. I badeværelset satte vi et nyt vindue i – og så lavede vi tømrerdelen i bryggerset pga. nye varmeinstallationer.

Privat / Ombygning

Ombygning af 1. sal

I 2 etagers parcelhus, havde vi hovedentreprisen i forbindelse med ombygning af stueplan og første sal. I stueplan flyttede vi køkkenet fra den ene ende til den anden og etablerede et køkkenalrum, mens vi på første sal satte nye ovenlysvinduer i til kip. Ombygningen tog cirka ½ år.

Restaurering

Augustenborg Slot 

På Augustenborg Slot har vi restaureret mere end 200 år gamle døre og vinduer, herunder cirka 2000 vinduesrammer. De udvendige karme, der var tæret af råd, fik indsat egetræsindsatser, så de kan holde endnu nogle hundrede år. Vi restaurerede efter gamle håndværkertraditioner, som vi har holdt i hævd siden 1827, og ifølge anvisninger fra Rådvadcentret.

Restaurering

Drengeskolen Augustenborg

På Drengeskolen i Augustenborg restaurerede vi en dør, der formentlig er 150 år gammel. Restaureringen blev foretaget i vores tømrer- og snedkerværkstod, og alt i alt tog den 1-2 måneder at gennemføre inklusive malerarbejde.
Restaurering

Stationsbygning Ry

Den gamle DSB-stationsbygning i Ry, der bliver udlejet til erhverv (kontor og kunstnere, butik og lejlighed), har været under vores kyndige restaureringshænder. Hovedentreprisen var vores, og alt i alt tog det os cirka seks måneder at totalrenovere bygningen, herunder murværket, træværket og vinduerne. Undervejs havde vi et tæt samarbejde med arkitektfirmaet Gottlieb Paludan, der har kontrakt med DSB og alle deres bygninger, om at finde korrekte detaljer og løsninger. Derudover skulle alle håndværkere, der var tilknyttet projektet, af sikkerhedsmæssige årsager på kursus ved Banedanmark, inden vi kunne påbegynde restaureringen. Det er der regler om.

Restaurering

Gråsten slot

På Gråsten Slot har vi indbygget en elevator og etableret interiør i træ og messing.
Restaurering

Hofrådens hus

Hofrådens Hus har vi restaureret af flere omgange. Blandt andet har vi lagt nyt tag med genbrug af de gamle tagsten og istandsat alle vinduer og døre, så de passer til den 200 år gamle stil.

Restaurering

Ullerup Kirke

I 2016 blev Ullerup Kirke renoveret. I den forbindelse lagde vi nyt tag på kirkeskibet, ligesom vi restaurerede det gamle træ og satte nye tagrender på. Det tog op til ni måneder. Restaureringen krævede en stor stilladsoverdækning for at beskytte kirken mod regn og storm. Undervejs fik vi hjælp af dygtige blikkenslagere til inddækninger, nedløbsrør osv. – og så var arkitekt, John Kronborg, og Nationalmuseet også involveret i projektet. Morten Anker Petersen er bygningssagkyndig og tilknyttet flere kirker i Sønderjylland.
Restaurering

Holstenerladen

I 2020 restaurerede vi bindingsværket på Holstener Laden fra år 1783 ved Lysabild Præstegård. Her skulle så meget som muligt genetableres, som det var – og det betød, at bjælker og stolper blev nummereret til genetableret, og at råddent træ blev udskiftet til nyt i samme udskæringer. I vores samarbejde med arkitekten viste det sig, at træværket i laden var langt ældre end selve bygningen – og muligvis genanvendt fra endnu ældre bygninger, hvilket ikke var uhørt at gøre på det tidspunkt.

Restaurering

Dybbøl Mølle og administrationsbygning

På Dybbøl Mølles administrationsbygning har vi lagt nyt tag – og i processen fandt vi granatsplinter i træet på tagkonstruktionen, som formentlig stammer fra én af de krige, der har været på banken. Som en del af fagentreprisen satte vi også nye vinduer og døre i samt lavede en ny, indvendig rumopdeling, så førstesalen blev indrettet med værelser til relevante besøg af studerende. På Dybbøl Mølle har vi lavet en nye rundgang og senest nye vinger. Dertil kommer, at vi har skiftet/renoveret en masse mekanisk i møllehatten.
Restaurering

Ulkebøl Præstegårdslade

På Ulkebøl Præstegårdslade har vi restaureret vinduer og døre – og kittet dem, som man gjorde dengang, vinduer ikke havde vindueslister, men glasset sad fast med små stifter i træet. Som en del af restaureringen fremstillede vi nye vindues- og dørbeslag ved en smedje, så de så ud som de originale beslag, der var 200 år gamle, og malede vinduerne og dørene med linoliemaling ud fra gamle teknikker. Både tømrerentreprisen og malerentreprisen var vores. Samtidig stabiliserede vi tagkonstruktionen, som var meget skrøbelig, med vindkryds, sammentømring af bolte og ekstra afstivning. Og så reparerede vi større rådskader i tagkonstruktionen og behandlede mod borebiller. Arkitekt Jørgen Overbys Tegnestue samt Slots- og Kulturstyrelsen var involveret i projektet.

Restaurering

Vagtbygning på Gråsten Slot

Bindingsværket på Gråsten Slots vagtbygning var meget rådskadet – og derfor kom det i vores restaureringshænder. Opgaven bestod i at lave en isoleret forsatsløsning indvendigt med mursten, der er fugtregulerende, for at isolere bedre end i den oprindelige bygning. Dette kun i den nederste del af huset, hvorfra der trækker fugt op, fordi den er mere udsat for regn end en øverste del. Efterisolering af bindingsværk kræver særlig omtanke og omhyggeligt/rådgivning, da forkerte valg kan resultere i rådskader på træværket. Arkitekt Kjaer og Richter samt Slots- og Kulturstyrelsen var involveret i projektet.

Restaurering

Gråsten Kapel og Kirkegård

På Gråsten Kapel og Kirkegård har vi renoveret en rådskade på klokkestolen og etableret nyt træspånstag i akacie-træspåner. Ofte bruger vi eg eller akacie pga. holdbarheden. Vores restaureringshåndværkere er uddannede til at varetage spåntækning og tagspånbeklædning.

Erhverv / Byg nyt

Alsik

Det 4-stjernede Alsik Hotel & Spa, der ligger på havnen i Sønderborg, er kendetegnet af sit nordiske design og naturlige materialer. Da byggeprojektet stod på i 2018, var vi som underentreprenør med til at beklæde alle hotellets 18 etager med Stripe Panels – lodrette profilbrædder, der forbedrer den indvendige akustik. I alt monterede vi 3000 kvm. paneler.

Erhverv / Byg nyt

DLG

I mere end 40 år har vi samarbejdet med DLG, og gennem årene har vi udført mange forskellige typer af opgaver. Disse har blandt andet relateret sig til renovering og ombygning af kontorlokaler.

Vi har også været med til at udvide og ombygge koncernens produktionsfaciliteter – og så har vi bidraget til at opføre deres nye lagerfaciliteter.

Erhverv / Byg nyt

Egernsund Wienerberger

Hos Egernsund Wienerberger har vi været med til at opføre en ny produktionshal, der skal bruges til at fremstille mursten. Vi har styret byggeprocessen, herunder været tovholder på andre faggrupper, og fra start til slut tog byggeriet seks måneder.

Erhverv / Ombygning

HOME Aabenraa

I samarbejde med HOME Aabenraa har vi lagt nye tæppefliser, lavet nedhængte lofter og sat nye vinduer i. Vi har også etableret akustikvægge og monteret skillevægge af glas, så HOME Aabenraa fik to mødelokaler, de kan bruge både internt og til møder med kunder.

Erhverv / Byg nyt

Kværs forsamlingsgård

Kværs Forsamlingsgård brændte i 2018. I den forbindelse var vi med til at opføre en ny bygning, hvor vi varetog alt tømrerarbejdet, herunder tag, lofter og indvendige overflade. Alt var ”nyt” i både indretningen og materialer – og vi stod for hovedentreprisen.

Erhverv / Byg nyt

Omnicon

I 2021 brændte Omnicon på Stødagervej i Sønderborg. Vi var med til at opføre en hel ny bygning på adressen, og vi stod for alt tømrerarbejdet – både inderst og yderst.

Erhverv / Ombygning

Rønshoved Højskole

På Rønshoved Højskole har vi brugt vores hammer i både ”hovedhuset” og ”stalden”.

I ”hovedhuset” har vi været med til at genetablere scenen og rummet til henholdsvis sceneteknik og suffløren. I den forbindelse har vi lagt nye gulve og skiftet alle døre.

I ”stalden” har vi skiftet vinduer og døre samt stået for at etablere førstesalen og den tilhørende trappe. Herunder hører – foruden isolering og gipsvægge – etablering af bad, toilet og køkken. Og så har vi lagt nye gulve og lavet akustiklofter med Troldtekt-plader.

 

Erhverv / Ombygning

Reimersgade 5

På Reimersgade 5 i Sønderborg har vi været med til at ombygge et erhvervslokale til to private lejligheder på henholdsvis 120 og 130 kvadratmeter. Hovedentreprisen var vores – og i den forbindelse tog vi os af brandsikringen. Det var en opgave, der krævede mere end normalt, fordi der var tale om omlægning fra erhverv til privat. Vi samarbejdede inden ombygningen med en arkitekt.

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dig? Giv os et kald eller send os en mail. Det er helt uforpligtende.

– Morten Anker Petersen, Tømrermester og 6. generation af Karl D. Petersen